Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/28
301,44 € Obec Nižná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/30
150,72 € Obec Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/29
150,72 € Mesto Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/14
9 324,00 € Miroslav Gužiňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/13
11 358,00 € Milan Sameliak - MSAM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/9
109 155,37 € Zákamenské služby s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/13
126 917,78 € Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/180
21 190,68 € Peter Bolek - EKORAY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/179
9 418,08 € Support Q a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/175
18 836,16 € MARIE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/171
4 709,04 € MažeTo, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/67
9 418,08 € Dušan Hajdučiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/128
4 709,04 € Ľuboš Turčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/21/059/12
12 601,32 € Support Q a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/184
30 608,76 € Peter Bolek - EKORAY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/49
9 418,08 € Casa Renewal, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/7
131 664,59 € RABČAN SP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/8
156 151,59 € Polhorec, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/18
4 709,04 € Základná škola s materskou školou, Hladovka 238 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/178
4 709,04 € LUBBY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo