Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Rámcová dohoda č. 98/OI/2022
98/OI/2022
11 054 138,04 € PERGAMON spol. s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/10
Doplnená
1 793 715,57 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/3
1 752 797,33 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/21/53G/2
1 590 764,10 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/53G/1
Doplnená
1 541 416,26 € KASprof-SECURITY agency, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. August 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 174/OI/2022
174/OI/2022
642 105,20 € PERGAMON spol. s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. Júl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/21/53G/22
291 847,10 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 147/OI/2022
147/OI/2022
200 880,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/53G/1
Doplnená
199 954,28 € KASprof-SECURITY agency, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2022
"Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka- Opatrenie č.4"
22/21/§54/45
199 778,00 € ZZPOBO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2022
"Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka- Opatrenie č.4"
22/21/§54/47
198 000,00 € Obecný sociálny podnik Nižná, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/10
197 402,77 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2022
"Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka- Opatrenie č.4"
22/21/§54/46
192 382,24 € Polhorec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/5
191 751,94 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2022
"Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka- Opatrenie č.4"
22/21/§54/40
191 287,75 € RABČAN SP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/21/53G/10
181 910,10 € SUPA group s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/21/53G/10
181 910,10 € SUPA group s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/21/53G/6
181 910,10 € Technické služby obce Novoť s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. August 2020
D O H O D A číslo: 20/21/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/53G/4
Doplnená
178 736,11 € KASprof-SECURITY agency, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/8
164 827,08 € Peter Verníček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo