Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/17-1
0,00 € Obec Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/196
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/20-1
0,00 € Obec Vasiľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/10-1
0,00 € Obec Ťapešovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/25-1
0,00 € Obec Zubrohlava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/23-1
0,00 € Obec Bobrov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/14-1
0,00 € Obec Oravská Polhora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/12-1
0,00 € Obec Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/8-1
0,00 € Obec Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/7-1
0,00 € Obec Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/11-1
0,00 € Obec Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/24-1
0,00 € Obec Vavrečka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/16-1
0,00 € Obec Sihelné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/6-1
0,00 € Obec Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/26-1
0,00 € Obec Rabčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/21/010/1-1
0,00 € Obec Mútne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/11
128 678,04 € Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/250
0,00 € Monika Adamčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/21/054/252
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/133
8 558,04 € DK nábytok s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo