Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/117
4 709,04 € Jaroslav Števaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/149
4 709,04 € Dávid Boldovják Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/21/059/11
12 883,92 € EduQ s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/64
9 418,08 € Marián Garbiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/23
5 022,96 € Obec Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/60
4 709,04 € U - MAX, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/126
9 418,08 € Darina Mokrá KNIHA - GRAMO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/63
4 709,04 € Obec Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/5
508,68 € Obec Oravská Polhora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/10
169,56 € Obec Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/3
339,12 € Obec Suchá Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/6
169,56 € Obec Oravský Biely Potok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/11
339,12 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/4
339,12 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/9
169,56 € Obec Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/7
169,56 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/21/054/8
339,12 € Mesto Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/21/059/10
12 883,92 € Iveta Gereková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/112
18 836,16 € Iveta Gereková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/109
14 127,12 € Matúš Gerek Cukráreň - Gerek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo