Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/132
4 709,04 € Milan Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/164
4 709,04 € Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/12
11 866,75 € RABČAN, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/21/060/74
4 709,04 € Roman Mitana JMG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/4
163 497,53 € SUPA group s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/162
14 127,12 € URBÁRI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/3
1 752 797,33 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/159
8 790,20 € Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/176
9 418,08 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/150
4 709,04 € Základná škola s materskou školou, Hladovka 238 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/169
20 719,72 € Obec Vasiľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/5
191 751,94 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/11
56 508,45 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/181
43 323,12 € Centrum sociálnych služieb ORAVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/156
9 418,08 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/21/19B/1
145 509,20 € ZZPOBO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/174
9 418,08 € GAJO s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/158
4 709,04 € Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/147
14 127,12 € BORTEX BOBROV, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/21/060/34
7 534,44 € Mesto Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo