Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243567_Z
950,00 € Slovak Lines Express, a. s. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243627_Z
13 791,60 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243629_Z
27 840,00 € BELS, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243635_Z
200,00 € Slovenská legálna metrológia, n.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243639_Z
94 254,85 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243650_Z
100 800,00 € CHEMOLAK a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243653_Z
2 150,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243686_Z
382,80 € DMC, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243694_Z
615,00 € TURON GASTRO s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243700_Z
172,80 € TURON GASTRO s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243711_Z
20 202,02 € DataSquare s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243714_Z
6 000,00 € Breco s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243716_Z
318,00 € PAPIER LECHMAN s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243728_Z
48 582,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243727_Z
120 660,00 € Surgitech s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243737_Z
25 699,20 € ARGUSS, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243489_Z
2 559,90 € KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243697_Z
96,72 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243695_Z
249,99 € H-COLOR, spol.s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243745_Z
260,00 € K&M MEDIA s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody