Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243455_Z
2 424,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243456_Z
840,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243459_Z
8 500,00 € OMES spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243461_Z
6 158,00 € OMES spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243465_Z
700,00 € VHM Corp s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243466_Z
57 480,00 € BLUEMED s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243470_Z
49,00 € Silver Tech, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z20243471_Z
599,99 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243444_Z
180,00 € Silver Tech, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243337_Z
7 199,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243479_Z
337,20 € LABO - SK, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243480_Z
3 717,60 € Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
13. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20242888_Z
171 600,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243078_Z
7 383,00 € JTF partnership, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243081_Z
29,99 € JURIGA spol. s r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243083_Z
3 550,00 € Hengst Air Filtration Czech Republic s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243126_Z
8 654,00 € PC SEMA, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243191_Z
65 997,60 € Moden s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243237_Z
9 957,60 € PAREX-G, spol. s r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243238_Z
520,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove