Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243839_Z
8 741,00 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243848_Z
8 448,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243850_Z
5 163,21 € Merck Life Science spol. s r. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243851_Z
468,00 € Ohrievacia Technika, s. r. o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243853_Z
274,90 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243855_Z
300,00 € Merck Life Science spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243861_Z
1 299,00 € LABO - SK, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243610_Z
144 000,00 € IXPERTA s. r. o., organizačná zložka Štatistický úrad Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243864_Z
547,06 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243868_Z
1 799,99 € STOLAMED PLUS, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243869_Z
364,80 € HAKOM, s.r.o., Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243786_Z
70,00 € PROLINK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243876_Z
464,90 € JURIGA spol. s r. o. Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243879_Z
710,00 € PAH s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243880_Z
390,00 € ProScience Tech s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243887_Z
320,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243888_Z
600,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243891_Z
11 999,00 € PROLINK, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243892_Z
13 293,77 € NEXINEO s.r.o. Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243900_Z
1 054,00 € VIAGENE s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach