Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243766_Z
444,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243755_Z
202,80 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243769_Z
10 199,00 € CORTEC s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243767_Z
44 499,00 € Ultra Print, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z20243773_Z
35,88 € Ultra Print, s.r.o. BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243774_Z
1 074,00 € Branislav Polák TOM - line Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243775_Z
3 840,00 € M Hygie - shop s. r. o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243450_Z
9 852,00 € Marián Hucík - Kika Wood Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243531_Z
1 069,00 € PAH s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243574_Z
12 598,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243576_Z
8 109,00 € Branislav Polák TOM - line Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243360_Z
32 062,80 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243605_Z
8 150,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243607_Z
6 600,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243614_Z
1 810,98 € MURAT, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243617_Z
2 740,00 € MIKROCHEM spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243625_Z
957,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243632_Z
539,88 € PUMASPED s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243661_Z
37 798,80 € VHM Corp s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243673_Z
37 980,00 € Sanita a technika, s.r.o. Centrum výcviku Lešť