Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243914_Z
672,00 € RAMEKO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243915_Z
2 830,68 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243916_Z
1 300,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243917_Z
4 452,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243919_Z
14 124,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243920_Z
5 664,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243857_Z
134 280,00 € KASON, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243477_Z
159 840,00 € Alanata a. s. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243575_Z
4 790,00 € abaWood, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243573_Z
989,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243611_Z
340,00 € PAH s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243616_Z
13 540,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243621_Z
2 085,60 € HELAGO-SK, s. r. o. Prešovská univerzita v Prešove
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243626_Z
86 150,00 € JNL s.r.o. Záchranná služba Košice
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243623_Z
101 885,99 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243655_Z
1 966,80 € FaxCopy Pro s. r. o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243657_Z
16 356,00 € INMEDIA, spol. s r.o. "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243658_Z
2 020,00 € INMEDIA, spol. s r.o. "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243665_Z
16 799,00 € PYROKOMPLET s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243672_Z
3 119,99 € CLEAN TONERY, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave