Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243174_Z
3 098,00 € Marián Hucík - Kika Wood Prešovská univerzita v Prešove
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243202_Z
3 089,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243223_Z
30 478,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243230_Z
274,70 € LABO - SK, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243231_Z
1 039,00 € HS technology s.r.o. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
10. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243249_Z
7 220,00 € MED - ART, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243266_Z
37 716,00 € Solar 2009, a. s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243278_Z
1 899,94 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243290_Z
953,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Veľkomoravská 14, Trenčín
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243293_Z
887,99 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243295_Z
1 824,00 € AGROPARTNER spol. s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243326_Z
1 726,80 € LIsyst s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243304_Z
25,00 € PAH s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243318_Z
498,00 € Mária Chilová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243339_Z
95 400,00 € VJG group, s.r.o. Centrum polygrafických služieb
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243341_Z
118 500,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Centrum polygrafických služieb
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243344_Z
2 298,83 € LIsyst s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243345_Z
1 670,00 € MR SERVICE PLUS s.r.o. Mesto Sečovce
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243342_Z
339,59 € JURIGA spol. s r. o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243348_Z
2 350,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov