Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243564_Z
373,38 € TEKRO Nitra, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243565_Z
24 024,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243566_Z
8 199,60 € ABAmet, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243526_Z
1 138,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243527_Z
8 722,50 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243528_Z
15 657,60 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243570_Z
58 900,00 € NOVIO-HC s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243571_Z
434,50 € DMC, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243578_Z
17 950,00 € Ib-elektro s.r.o. Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243583_Z
1 045,00 € DMC, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243587_Z
2 208,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243589_Z
619,70 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243591_Z
3 144,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243588_Z
5 028,00 € LIsyst s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243592_Z
504,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243590_Z
1 440,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243604_Z
2 499,77 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243606_Z
2 472,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica Trenčín
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243608_Z
1 819,98 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243229_Z
8 400,00 € HATRICK, s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja