Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244219_Z
119,00 € DMC, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244297_Z
1 585,00 € Xepap, spol. s r. o. Krajský súd v Nitre
12. Jún 2024
Rámcová dohoda
Z20244330_Z
116 520,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Služby mesta Piešťany
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244339_Z
15 600,00 € ACTE, s. r. o. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244394_Z
9 719,88 € KASON, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244389_Z
4 635,60 € AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244398_Z
3 960,00 € KAISER + KRAFT, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244405_Z
1 975,00 € ABAmet, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244409_Z
663,00 € PHARMACOPOLA s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244411_Z
13 199,90 € OKV, spol.s r.o. Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244427_Z
6 350,00 € LIsyst s.r.o. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244428_Z
5 600,00 € Aricoma Systems s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244438_Z
1 834,80 € Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244444_Z
705,00 € Labchem s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Jún 2024
Rámcová dohoda
Z20244445_Z
51 799,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Slovak Business Agency
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244453_Z
9 150,00 € Martin Gall - MG COMP Národný bezpečnostný úrad
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244454_Z
4 170,00 € LIsyst s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244462_Z
4 298,40 € J O L L Y J O K E R , a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244459_Z
3 637,40 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244473_Z
13 235,99 € T a M trans spedition, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov