Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242488_Z
55 499,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242580_Z
24 701,00 € HS technology s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242642_Z
77 838,37 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242807_Z
223 200,00 € LYNX s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242825_Z
94,00 € HS technology s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242808_Z
31 980,00 € CHEMOLAK a.s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242860_Z
36 180,00 € DataSquare s.r.o. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242884_Z
1 220,00 € RUBBEX s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242894_Z
21 000,00 € GlobalTel, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242913_Z
389,00 € Okienkovo s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242919_Z
1 846,80 € RAMOTECH s. r. o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242921_Z
9 370,00 € CLEANING spol. s r.o. Slovenské národné divadlo
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242927_Z
1 572,00 € MIŠKECH AM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242930_Z
3 450,00 € INTRAVENA s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242933_Z
748,07 € MED - ART, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242934_Z
3 850,00 € MED - ART, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242938_Z
268,00 € Interaktívna trieda.sk s.r.o. Stredná priemyselná škola
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242903_Z
138,00 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242940_Z
2 450,00 € Jarident, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242949_Z
27 729,99 € H-COLOR, spol.s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky