Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163992_Z
919,98 € BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Mesto Rožňava
18. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20165779_Z
2 279,99 € BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Domov sociálnych služieb
18. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20165790_Z
5 580,00 € BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Mesto Rožňava
27. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20169577_Z
1 198,80 € BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
17. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523876_Z
1 197,50 € ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
15. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201528370_Z
1 641,24 € ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
18. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534770_Z
151,20 € ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535659_Z
5 002,02 € ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20167339_Z
129,60 € ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20167814_Z
98,40 € ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2. December 2015
Kúpna zmluva
Z201538890_Z
1 259,13 € FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným Žilinská univerzita v Žiline
20. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20154569_Z
3,80 € Reiwag Facility Services SK, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
5. Máj 2016
Rámcová dohoda
Z201610459_Z
5 399,40 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
17. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201615065_Z
36 360,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2016
Rámcová dohoda
Z201615930_Z
Zrušená
18 870,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. Júl 2016
Rámcová dohoda
Z201618717_Z
58 800,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
4. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201619259_Z
155 808,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
12. August 2016
Rámcová dohoda
Z201619829_Z
20 570,40 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16. November 2016
Kúpna zmluva
Z201639232_Z
5 758,90 € " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
24. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20172294_Z
10 000,00 € " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo Podnik technických služieb mesta, s.r.o.