Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20234279_Z
7 118,10 € MED - ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234632_Z
12 778,80 € KASON, s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234688_Z
3 041,00 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234659_Z
32 952,00 € FANUC Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234739_Z
10 240,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Rohov
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234763_Z
6 187,00 € RIZNER s. r. o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej vsi
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234783_Z
3 024,00 € ABAKE spol. s r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234918_Z
814,80 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234919_Z
339,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum sociálnych služieb Fantázia
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234942_Z
2 640,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234959_Z
850,00 € KASON, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234962_Z
293,00 € Vladimír Janičina ELKO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20234979_Z
253 560,00 € LYNX s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234984_Z
3 024,00 € KATSUDO s. r. o. Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234994_Z
2 893,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234999_Z
999,97 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235001_Z
900,00 € ALINEA s.r.o. Slovenská správa ciest
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235003_Z
2 027,99 € RUBBEX s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235008_Z
1 338,19 € RUBBEX s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235023_Z
2 510,40 € Lambda Life a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach