Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 23 - 1.Q. - 2024 - OZ12
299/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MPKS-elektro s.r.o.
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 15 - 1.Q. - 2024 - OZ12
300/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry I. V. E. - Hrádok s.r.o.
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 11 - 1.Q. - 2024 - OZ12
301/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry H5 INVEST s. r. o.
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 12 - 1.Q. - 2024 - OZ12
302/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PILSKA s. r. o.
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 5-R-2024-OZ12
234/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PC - DREVCOM, s.r.o.
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2-R-2024-OZ12
231/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry COLORSPOL, spol. s r.o.
16. Január 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného Nájomnou zmluvou č.j. 2352/2004/160-3 z 7.7.2004
6976/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Beňadovo
16. Január 2024
Nájomná zmluva ZML634/2023
7456/2023/LSR
28,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Andrea Ohradzanská
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 6-R-2024-OZ12
235/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Elena Ryboňová - REMAN
15. Január 2024
Kúpna zmluva č. 3-R-2024-OZ12
232/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DREVOPRÍREZY, s.r.o.
15. Január 2024
Kúpna zmluva č. 4-R-2024-OZ12
233/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MA-PE, s.r.o.
15. Január 2024
Kúpna zmluva č. 7-R-2024-OZ12
236/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry STAMI RK, s. r. o.
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. Z/033/24/12/00
135/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stredná odborná škola lesnícka
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. Z/401/24/12/00
136/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stredná odborná škola lesnícka
8. Január 2024
Nájomná zmluva
7479/2023/LSR
127,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Schifferdecker
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 7425/2023/LSR
7425/2023/LSR
16 042,38 € RETIC, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 7426/2023/LSR
7426/2023/LSR
4 488,90 € RETIC, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
2. Január 2024
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou č. ZML1946/2017
7499/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ján Húlek
2. Január 2024
Nájomná zmluva
7400/2023/LSR
141,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Peter Juriňák
2. Január 2024
Dohoda č. 130/12/103/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
7455/2023/LSR
15,76 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Igor Országh