Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 43 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1493/2024/LSR
67 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1283/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ján Janičina
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1229/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry František Brontvaj
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1280/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Miroslav Kozák
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1299/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Vorčák
8. Marec 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA IN REM č. ŽSK 103/2024/KRÚ
1460/2024/LSR
1 067,25 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Žilinský samosprávny kraj
7. Marec 2024
Dohoda č. 131/12/104/2024 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
677/2024/LSR
871,20 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Žilinský samosprávny kraj
5. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1220/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Vladimír Hegedűš
5. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1306/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Roman Hromádka
5. Marec 2024
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 38/2024
659/2024/LSR
46,30 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Dušan Gočal
1. Marec 2024
ZMLUVA č. 1/108/2024/LSR/12 o poskytovaní bezpečnostnej služby
1341/2024/LSR
0,00 € N.S.M Security s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 39 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1338/2024/LSR
30 780,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 40 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1339/2024/LSR
54 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 41 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1340/2024/LSR
50 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
1. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
1303/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Marek Kubov
28. Február 2024
Dohoda o ukončené nájomného vzťahu
133/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry THERMO TRANS EXCLUSIVE s.r.o.
26. Február 2024
Nájomná zmluva
5518/2023/LSR
3 120,00 € Ľudmila Hubová, Juraj Huba, Henrich Huba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 001/2024/12/06
1140/2024/LSR
9 447,80 € Jaroslav Kukuc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
20. Február 2024
Dodatok č. 2 ku zmluve číslo 8232007
1/2007/LSR
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
19. Február 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
1141/2024/LSR
0,00 € Bohunčák, Papán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry