Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4656/2023/LSR
165,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Dagmar Dudková
20. Júl 2023
Nájomná zmluva
4700/2023/LSR
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Malužiná
19. Júl 2023
Dohoda č. (01/07/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty, zvážnice
4594/2023/LSR
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Lesnianska hoľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.103/3.Q./2023/OZ12
4566/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ARICA, s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.104/3.Q./2023/OZ12
4567/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry FORESTRA, s. r. o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.106/3.Q./2023/OZ12
4568/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Lesservis, s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.107/3.Q./2023/OZ12
4569/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Matuška
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.105/3.Q./2023/OZ12
4575/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Slovak Gold Pellets s. r. o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.108/3.Q./2023/OZ12
4576/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry HOLZWOOD s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 09/2023/DNS
4613/2023/LSR
5 430,00 € KUREK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
3982/2023/LSR
450,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Anton Jadroň
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
3967/2023/LSR
120,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Novoť
17. Júl 2023
Dohoda č. (01/06/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
4201/2023/LSR
0,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo 027 43 Nižná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Dohoda č. (02/06/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
4202/2023/LSR
0,00 € Obec Nižná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Dohoda č. (03/06/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
4220/2023/LSR
0,00 € Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
13. Júl 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR ZML138/2023
4497/2023/LSR
1 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry EKO farma Salatín s.r.o.
10. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou č. 1946/2011/160, CRZ 4114/2011/LSR
3908/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Radoslav Petríl
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.99/3.Q./2023/OZ12
4463/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry GEOVIN, s. r. o.
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.100/3.Q./2023/OZ12
4464/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MPKS-elektro s.r.o.
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.95/3.Q./2023/OZ12
4475/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MENGUS s.r.o.