Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Kúpna zmluva č. 123/3.Q./2023/OZ12
5024/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ŠEĽO, spol. s r.o.
8. August 2023
Kúpna zmluva č. 119/3.Q./2023/OZ12
5023/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Píla Petro, s.r.o.
3. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 02/204/2023/LSR/12
4982/2023/LSR
94 686,90 € MBM-GROUP, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 118/3.Q./2023/EAD/OZ12
4976/2023/LSR
32 100,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Decurio, s.r.o.
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 116/3.Q./2023/EAD/OZ12
4985/2023/LSR
24 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 117/3.Q./2023/EAD/OZ12
4986/2023/LSR
25 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
2. August 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou ZML307/2020, CRZ: 69/2020/LSR
4839/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Záchranná zdravotná služba Bratislava
31. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023/DNS
4911/2023/LSR
10 120,00 € KUPS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
31. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 109/3.Q./2023/EAD/OZ12
4901/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným
31. Júl 2023
Dohoda č. 127/12/103/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
4366/2023/LSR
88,46 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Žilinský samosprávny kraj
31. Júl 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 4300138988
4913/2023/LSR
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 114/3.Q./2023/EAD/OZ12
4823/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 115/3.Q./2023/EAD/OZ12
4824/2023/LSR
48 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Decurio, s.r.o.
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 113/3.Q./2023/EAD/OZ12
4828/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DCP timber, s.r.o.
26. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 01/204/2023/LSR/12
4845/2023/LSR
29 767,09 € Jaroslav Kováčik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 111/3.Q./2023/EAD/OZ12
4846/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Matuška
26. Júl 2023
Nájomná zmluva
3898/2023/LSR
297,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Kristína Krasňanská
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 110/3.Q./2023/EAD/OZ12
4771/2023/LSR
37 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Lesservis, s.r.o.
20. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4682/2023/LSR
198,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry GIV sport s.r.o.
20. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4679/2023/LSR
198,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Željko Bošnjak