Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Nájomná zmluva
2393/2024/LSR
315,00 € Silvie Mendreková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2607/2024/LSR
2607/2024/LSR
3 106,56 € Gloger s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2394/2024/LSR
595,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Miroslav Sochuľák, Alena Sochuľáková
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 71 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2873/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 75 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2874/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry KRZYSZTOF TRZOP Drewno-Trans
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 70 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2876/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 74 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2877/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 76 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2878/2024/LSR
42 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 78 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2879/2024/LSR
12 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 69 - 2.Q. - 2024 - OZ12
2845/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DEKRET Holz s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 72 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2846/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry LES-WOOD s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 73 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2849/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry NYMEX s. r. o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 77 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
2850/2024/LSR
50 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry NYMEX s. r. o.
10. Apríl 2024
ZMLUVA O ODVOZE A ZABEZPEČENÍ ZHODNOTENIA ODPADU Z TRIEDENÉHO ZBERU
2716/2024/LSR
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
1223/2024/LSR
50,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry František Homola
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného Nájomnou zmluvou č.j. 344/2006/160, CRZ: 11219/2012/LSR zo dňa 06.03.2006
6977/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Mária Ovšáková
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 65 - 2.Q. - 2024 - OZ12
2584/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MPKS-elektro s.r.o.
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 64 - 2.Q. - 2024 - OZ12
2585/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry GEOVIN, s. r. o.
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 55 - 2.Q. - 2024 - OZ12
2593/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Róbert Kapitán
5. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO č. 2/108/2024/LSR/12
2525/2024/LSR
25 084,55 € Murex s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry