Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Nájomná zmluva
5733/2023/LSR
1 270,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Bobrov
7. December 2023
Dohoda 003/12/104/2023 o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
6517/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Pozemkové spoločenstvo majiteľov holí Jobovka a Kokava obce Dlhá nad Oravou
7. December 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 1/12/Nn/2023-LP
7222/2023/LSR
93,80 € Vladimír Janči LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. December 2023
Nájomná zmluva
3911/2022/LSR
100,00 € Obec Lomná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. December 2023
Dohoda č. (04/07/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
7132/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Lomná
4. December 2023
Nájomná zmluva
5744/2023/LSR
142,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Miroslav Tropp - Autodoprava
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 23/2023/DNS
7033/2023/LSR
3 760,80 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
24. November 2023
Nájomná zmluva
6659/2023/LSR
106,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Mgr. Miroslava Šufáková
22. November 2023
Kúpna zmluva č. 20/2023/DNS
6994/2023/LSR
9 216,00 € Jozef Vrábeľ - AUTODOPRAVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. November 2023
Kúpna zmluva č. 21/2023/DNS
6995/2023/LSR
2 496,00 € Jozef Vrábeľ - AUTODOPRAVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. November 2023
Kúpna zmluva č. 22/2023/DNS
6996/2023/LSR
3 600,00 € Jozef Vrábeľ - AUTODOPRAVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. November 2023
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
6730/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Marek Kubov
21. November 2023
Nájomná zmluva
6633/2023/LSR
500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Michal Dendis
21. November 2023
Nájomná zmluva
6899/2023/LSR
80,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Pavol Timko
21. November 2023
Nájomná zmluva
5976/2023/LSR
250,00 € Peter Letavay LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
20. November 2023
Kúpna zmluva č.164/4.Q./2023/OZ12
6893/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry RAKVIEM - FP spol. s r.o.
20. November 2023
Kúpna zmluva č.165/4.Q./2023/OZ12
6894/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PLUS IN-COME, s. r. o.
14. November 2023
Nájomná zmluva
6655/2023/LSR
492,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Avex electronics, s.r.o.
14. November 2023
Dohoda č. 128/12/103/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
6807/2023/LSR
14,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Mesto Liptovský Hrádok
6. November 2023
Kúpna zmluva č.163/4.Q./2023/OZ12
6512/2023/LST
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stolárstvo Redon s.r.o.