Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou ZML283/2015, CRZ: 3897/2015/LSR
4072/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Peter Rusina
19. Máj 2023
Dohoda č. 126/12/103/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
3225/2023/LSR
1 611,72 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Mesto Ružomberok
19. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 284/2023
3091/2023/LSR
18,70 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Karol Klus
18. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 263/2023
2956/2023/LSR
14,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Erika Adamicová
18. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 81/2.Q./2023/OZ12
3372/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry FORESTRA, s. r. o.
18. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 80/2.Q./2023/OZ12
3369/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Matuška
17. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 253/2023
2800/2023/LSR
23,60 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Serdel
17. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 262/2023
2972/2023/LSR
14,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Svetozár Graňák
17. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 261/2023
2988/2023/LSR
14,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Daniela Ondreková
17. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 273/2023
3020/2023/LSR
12,70 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Vieroslava Hvoľková
16. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI OLH č. ZML 49/2023
3005/2023/LSR
243,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ján Paľák
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
3186/2023/LSR
501,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Zdenko Blažek
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
2701/2023/LSR
146,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Rolík
16. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA IN REM
2044/2023/LSR
1 546,12 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Garbiar
12. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
3313/2023/LSR
10 420,80 € RETIC, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
11. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou ZML1516/2016, CRZ: 5008/2016/LSR
3909/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jana ŠIroňová
11. Máj 2023
Nájomná zmluva
1617/2023/LSR
589,00 € Lukáš Pindjak, Darina Pindjaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
9. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 79/2.Q./2023/EAD/OZ12
3196/2023/LSR
48 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Matuška
9. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou č. 5637/2006/160, CRZ: 11414/2012/LSR
3907/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Miroslav Holienčík
9. Máj 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 101/12/Nn/2023
2178/2023/LSR
102,00 € Margita Kaštáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry