Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 161/4.Q./2023/EAD/OZ12
6476/2023/LSR
7 990,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
31. Október 2023
Nájomná zmluva
4857/2023/LSR
454,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Bobrov
31. Október 2023
Dohoda 002/12/104/2023 o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
6341/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť
30. Október 2023
Kúpna zmluva č.162/4.Q./2023/OZ12
6463/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PRIZMA POREZ s.r.o.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 156/4.Q./2023/EAD/OZ12
6423/2023/LSR
20 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 157/4.Q./2023/EAD/OZ12
6424/2023/LSR
20 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 158/4.Q./2023/EAD/OZ12
6425/2023/LSR
7 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 159/4.Q./2023/EAD/OZ12
6427/2023/LSR
22 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 160/4.Q./2023/EAD/OZ12
6428/2023/LSR
22 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
25. Október 2023
Nájomná zmluva
6365/2023/LSR
Doplnená
130,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Mesto Liptovský Hrádok
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 17/2023/DNS
6319/2023/LSR
29 520,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. 16/2023/DNS
6321/2023/LSR
46 560,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. 18/2023/DNS
6320/2023/LSR
22 776,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
24. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
6351/2023/LSR
2 065,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Mesto Liptovský Hrádok
24. Október 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
2853/2023/LSR
154,77 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stredoslovenská distribučná, a. s.
19. Október 2023
Nájomná zmluva
5938/2023/LSR
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Vrábeľ
19. Október 2023
Kúpna zmluva č.138/4.Q./2023/OZ12
6317/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry I. V. E. - Hrádok s.r.o.
19. Október 2023
Kúpna zmluva č.144/4.Q./2023/OZ12
6318/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MENGUS s.r.o.
17. Október 2023
Nájomná zmluva
4651/2023/LSR
605,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Malák
16. Október 2023
Nájomná zmluva
5743/2023/LSR
174,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Miroslav Pavčo