Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Kúpna zmluva č.139/4.Q./2023/OZ12
5975/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Píla Petro, s.r.o.
4. Október 2023
Nájomná zmluva
5347/2023/LSR
35,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Pavol Markuliak, Katarína Janckulíková
4. Október 2023
Kúpna zmluva č.140/4.Q./2023/OZ12
5898/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PÍLA NA ŠMÝKANCI, s.r.o.
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 133/4.Q./2023/OZ12
5791/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Igor Števlík
14. August 2023
Zmluva číslo 8/2023 - ZA o styku s vlečkou
5146/2023/LSR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. September 2023
Nájomná zmluva
5673/2023/LSR
10 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry SYDA, s.r.o.
28. September 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
5328/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Daniela Kakačková
28. September 2023
Kúpna zmluva
5729/2023/LSR
13 872,00 € AGROFERT, a.s. organizačná zložka Agrochémia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
27. September 2023
ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
5672/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Roman Hirner
26. September 2023
Nájomná zmluva
4943/2023/LSR
3 725,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Erik Vlčák
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO č. 04/204/2023/LSR/12
5644/2023/LSR
56 797,80 € REKOM - Košice s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
25. September 2023
Nájomná zmluva
4809/2023/LSR
680,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
22. September 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 114/12/Nn/2023
5592/2023/LSR
280,00 € Jozef Kašťák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 131/3.Q./2023/EAD/OZ12
5574/2023/LSR
21 750,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry WYROBY Z DREWNA - TARTACZNICTWO Piotr Suwaj
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 132/3.Q./2023/EAD/OZ12
5575/2023/LSR
38 160,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry WYROBY Z DREWNA - TARTACZNICTWO Piotr Suwaj
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 13/2023/DNS
5532/2023/LSR
39 600,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
19. September 2023
Nájomná zmluva
5332/2023/LSR
20,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Kovalčík Milan
19. September 2023
Nájomná zmluva
5339/2023/LSR
978,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Jozef Kovalíček
19. September 2023
Nájomná zmluva
5340/2023/LSR
978,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Tibor Lehota
14. September 2023
Nájomná zmluva
4476/2023/LSR
17,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Ľudovít Pitoňák