Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 4300138988
4913/2023/LSR
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 114/3.Q./2023/EAD/OZ12
4823/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 115/3.Q./2023/EAD/OZ12
4824/2023/LSR
48 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Decurio, s.r.o.
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 113/3.Q./2023/EAD/OZ12
4828/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DCP timber, s.r.o.
26. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 01/204/2023/LSR/12
4845/2023/LSR
29 767,09 € Jaroslav Kováčik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 111/3.Q./2023/EAD/OZ12
4846/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Matuška
26. Júl 2023
Nájomná zmluva
3898/2023/LSR
297,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Kristína Krasňanská
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 110/3.Q./2023/EAD/OZ12
4771/2023/LSR
37 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Lesservis, s.r.o.
20. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4682/2023/LSR
198,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry GIV sport s.r.o.
20. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4679/2023/LSR
198,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Željko Bošnjak
20. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4656/2023/LSR
165,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Dagmar Dudková
20. Júl 2023
Nájomná zmluva
4700/2023/LSR
Doplnená
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Malužiná
19. Júl 2023
Dohoda č. (01/07/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty, zvážnice
4594/2023/LSR
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Lesnianska hoľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.103/3.Q./2023/OZ12
4566/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ARICA, s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.104/3.Q./2023/OZ12
4567/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry FORESTRA, s. r. o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.106/3.Q./2023/OZ12
4568/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Lesservis, s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.107/3.Q./2023/OZ12
4569/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rastislav Matuška
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.105/3.Q./2023/OZ12
4575/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Slovak Gold Pellets s. r. o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č.108/3.Q./2023/OZ12
4576/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry HOLZWOOD s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 09/2023/DNS
4613/2023/LSR
5 430,00 € KUREK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry