Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 09/2023/DNS
4613/2023/LSR
5 430,00 € KUREK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
3982/2023/LSR
450,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Anton Jadroň
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
3967/2023/LSR
120,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Novoť
17. Júl 2023
Dohoda č. (01/06/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
4201/2023/LSR
0,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo 027 43 Nižná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Dohoda č. (02/06/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
4202/2023/LSR
0,00 € Obec Nižná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Júl 2023
Dohoda č. (03/06/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty
4220/2023/LSR
0,00 € Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
13. Júl 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR ZML138/2023
4497/2023/LSR
1 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry EKO farma Salatín s.r.o.
10. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou č. 1946/2011/160, CRZ 4114/2011/LSR
3908/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Radoslav Petríl
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.99/3.Q./2023/OZ12
4463/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry GEOVIN, s. r. o.
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.100/3.Q./2023/OZ12
4464/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MPKS-elektro s.r.o.
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č.95/3.Q./2023/OZ12
4475/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MENGUS s.r.o.
7. Júl 2023
Nájomná zmluva
3891/2023/LSR
80,00 € Karol Grígeľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 96/3.Q./2023/OZ12
4418/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ENVIRA, s. r. o.
7. Júl 2023
Kúpna zmluva č.102/3.Q./2023/OZ12
4419/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ján Subjak
6. Júl 2023
Kúpna zmluva č.92/3.Q./2023/OZ12
4374/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PILSKA s. r. o.
6. Júl 2023
Kúpna zmluva č.98/3.Q./2023/OZ12
4373/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry SYDA, s.r.o.
6. Júl 2023
Kúpna zmluva č.101/3.Q./2023/OZ12
4372/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry RAKVIEM - FP spol. s r.o.
4. Júl 2023
Kúpna zmluva č.97/3.Q./2023/OZ12
4307/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Róbert Kapitán
4. Júl 2023
Kúpna zmluva č.94/3.Q./2023/OZ12
4320/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stolárstvo Redon s.r.o
3. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4088/2023/LSR
160,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Matej Kojš