Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 02/12/2023/LSR
5205/2023/LSR
49 988,46 € MACO, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
15. August 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 109/12/Nn/2023
5147/2023/LSR
86,00 € Ľubomíra Gazdíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
15. August 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 110/12/Nn/2023
5148/2023/LSR
86,00 € Anna Gazdíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
15. August 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 111/12/Nn/2023
5149/2023/LSR
86,00 € Stanislav Gazdík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
15. August 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 112/12/Nn/2023
5150/2023/LSR
86,00 € Alojz Gazdík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
10. August 2023
Kúpna zmluva č. 121/3.Q./2023/OZ12
5068/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ALIP SK s.r.o.
9. August 2023
Kúpna zmluva č.120/3.Q./2023/OZ12
5051/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Gasparik s.r.o
9. August 2023
Kúpna zmluva
4655/2023/LSR
3 676,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Štefan Murín, Ľudmila Murínová
8. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 03/12/2023/LSR
5020/2023/LSR
Doplnená
201 498,36 € INPEK HOLDING, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
8. August 2023
Dohoda o spoločnom užívaní lesnej cesty
3969/2023/LSR
33 000,00 € Obec Oravská Lesná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
8. August 2023
Dohoda č. (03/07/2023) o spoločnom užívaní lesnej investičnej cesty, zvážnice
4643/2023/LSR
0,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo Oravská Lesná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
8. August 2023
Dohoda 32/12/103/2023 o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
4684/2023/LSR
355,15 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Liptovské Kľačany
8. August 2023
Dohoda 33/12/103/2023 o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
4685/2023/LSR
348,29 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Kľačany
8. August 2023
Dohoda 34/12/103/2023 o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
4686/2023/LSR
646,82 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Peter Zmok
8. August 2023
Kúpna zmluva č. 123/3.Q./2023/OZ12
5024/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ŠEĽO, spol. s r.o.
8. August 2023
Kúpna zmluva č. 119/3.Q./2023/OZ12
5023/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Píla Petro, s.r.o.
3. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 02/204/2023/LSR/12
4982/2023/LSR
94 686,90 € MBM-GROUP, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 118/3.Q./2023/EAD/OZ12
4976/2023/LSR
32 100,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Decurio, s.r.o.
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 116/3.Q./2023/EAD/OZ12
4985/2023/LSR
24 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 117/3.Q./2023/EAD/OZ12
4986/2023/LSR
25 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.