Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Kúpna zmluva č.98/3.Q./2023/OZ12
4373/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry SYDA, s.r.o.
6. Júl 2023
Kúpna zmluva č.101/3.Q./2023/OZ12
4372/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry RAKVIEM - FP spol. s r.o.
4. Júl 2023
Kúpna zmluva č.97/3.Q./2023/OZ12
4307/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Róbert Kapitán
4. Júl 2023
Kúpna zmluva č.94/3.Q./2023/OZ12
4320/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stolárstvo Redon s.r.o
3. Júl 2023
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
4088/2023/LSR
160,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Matej Kojš
3. Júl 2023
Dohoda o odovzdaní nehnuteľnosti a ukončení nájomného vzťahu 001/12/104/2023
4162/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Rímskokatolícka cirkev, farnosť Novoť
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 89/3.Q./2023/OZ12
4198/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Igor Števlík
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.85/3.Q./2023/OZ12
4210/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PRIZMA POREZ s.r.o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.86/3.Q./2023/OZ12
4211/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry HOLZ-PAL spol. s r.o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.87/3.Q./2023/OZ12
4212/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry SACCO, s.r.o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.88/3.Q./2023/OZ12
4215/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DREVOSTAVBY BRUNO SLOVAKIA, s.r.o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.90/3.Q./2023/OZ12
4216/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry H5 INVEST s. r. o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.91/3.Q./2023/OZ12
4219/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry I. V. E. - Hrádok s.r.o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č.93/3.Q./2023/OZ12
4221/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry PÍLA NA ŠMÝKANCI, s.r.o.
27. Jún 2023
ZMLUVA o využívaní dátovej siete ORANET 21042023/01
4042/2023/LSR
12,00 € ORANET, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
3218/2023/LSR
241,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Slávka Laššáková
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
3282/2023/LSR
255,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Lucia Zubrzycká
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
3749/2023/LSR
1 375,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry František Herud
26. Jún 2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve číslo 8/2019-ZA o styku s vlečkou
3892/2023/LSR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VLEČKOVÝCH SLUŽIEB Č. 234014
3893/2023/LSR
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry