Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb
218/2024/LSR
2 684,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Vladimír Farár
1. Marec 2024
ZMLUVA č. 1/108/2024/LSR/12 o poskytovaní bezpečnostnej služby
1341/2024/LSR
0,00 € N.S.M Security s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 39 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1338/2024/LSR
30 780,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 40 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1339/2024/LSR
54 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 41 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1340/2024/LSR
50 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
28. Február 2024
Dohoda o ukončené nájomného vzťahu
133/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry THERMO TRANS EXCLUSIVE s.r.o.
26. Február 2024
Nájomná zmluva
5518/2023/LSR
3 120,00 € Ľudmila Hubová, Juraj Huba, Henrich Huba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 001/2024/12/06
1140/2024/LSR
9 447,80 € Jaroslav Kukuc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
20. Február 2024
Dodatok č. 2 ku zmluve číslo 8232007
1/2007/LSR
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
19. Február 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
1141/2024/LSR
0,00 € Bohunčák, Papán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
19. Február 2024
Kúpna zmluva č. 38 - 1.Q. - 2024 - EAD - OZ12
1142/2024/LSR
15 000,00 € TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
14. Február 2024
ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1038/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Pavol Timko
12. Február 2024
ZMLUVA O DIELO č. 01/200/12/2024/LSR
935/2024/LSR
8 976,00 € Structing, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. Február 2024
ZMLUVA O DIELO č. 02/200/12/2024/LSR
936/2024/LSR
8 976,00 € Structing, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. Február 2024
Nájomná zmluva
417/2024/LSR
14,70 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Anton Kondela
7. Február 2024
Nájomná zmluva
418/2024/LSR
14,70 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Jozef Sumega
7. Február 2024
Nájomná zmluva
419/2024/LSR
11,80 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Michal Ondrejkov
7. Február 2024
Nájomná zmluva
529/2024/LSR
9,80 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Miroslava Méderová
2. Február 2024
Kúpna zmluva č. 17 - 1.Q. - 2024 - OZ12
868/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DAVOS trade - logistics s.r.o.
2. Február 2024
ZMLUVA o zriadení vecného bremena
865/2024/LSR
120,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Matej Kojš