Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2016
ZMLUVA č. ZML1674/2016
6230/2016/LSR
39,40 € v.z. Jaroslav Húlek Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
19. Jún 2019
Nájomná zmluva ZML370/2019
3358/2019/LSR
25,00 € 2j, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
9. Február 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/16/12/01
1102/2016/LSR
99 066,05 € AB Facility s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
9. Február 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/305/16/12/01
1103/2016/LSR
27 588,04 € AB Facility s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
9. Február 2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/307/16/12/01
1106/2016/LSR
30 382,18 € AB Facility s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Apríl 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/0001/2013/12/01
3101/2013/LSR
0,00 € AB Facility s.r.o./ Ing. Mariana TUllová, EUROLES/ Ing. Jozef Gracík/ LesHunt s.r.o./ LEKSUN s.r.o./ Ing. Marek Hudák TATRA DESIGN/ DIAMÍR, s.r.o./ ARTICO, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. August 2018
Zmluva ZML927/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
6106/2018/LSR
0,00 € ABORIGIN, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
30. Január 2017
Kúpna zmluva č. 6/I.Q.2017/OZ12
1222/2017/LSR
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Apríl 2017
Kúpna zmluva č. 6/II.Q.2017/OZ12
3098/2017/LSR
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17. Júl 2017
Kúpna zmluva č. 6/III.Q.2017/OZ12
5090/2017/LSR
Doplnená
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
6. Október 2017
Kúpna zmluva č. 6/IV.Q.2017/OZ12
6404/2017/LSR
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
6. Február 2018
Kúpna zmluva č. 04/I.Q.2018/OZ12
1539/2018/LSR
Doplnená
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
10. Apríl 2018
Kúpna zmluva č. 04/II.Q.2018/OZ12
3214/2018/LSR
Doplnená
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
12. Júl 2018
Kúpna zmluva č. 04/III.Q.2018/OZ12
5430/2018/LSR
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
9. Október 2018
Kúpna zmluva č. 04/IV.Q.2018/OZ12
6833/2018/LSR
0,00 € ADAMOZ spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 15/II.Q.2019/OZ12
3387/2019/LSR
0,00 € ADAMOZ spol., s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Júl 2019
Kúpna zmluva č. 15/III.Q.2019/OZ12
3787/2019/LSR
0,00 € ADAMOZ spol., s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
8. Apríl 2011
Kúpna zmluva č. 25/12/II.Q/2011
3215/2011/LSR
Doplnená
0,00 € ADAMOZ, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
13. Júl 2011
Kúpna zmluva č. 25/12/III.Q/2011
5716/2011/LSR
Doplnená
0,00 € ADAMOZ, spol. s r.o. Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
6. Október 2011
Kúpna zmluva č. 25/12/IV.Q/2011
7394/2011/LSR
Doplnená
0,00 € ADAMOZ, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok