Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Zmluva číslo 8/2023 - ZA o styku s vlečkou
5146/2023/LSR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
26. September 2023
Nájomná zmluva
4943/2023/LSR
3 725,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Erik Vlčák
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO č. 04/204/2023/LSR/12
5644/2023/LSR
56 797,80 € REKOM - Košice s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
25. September 2023
Nájomná zmluva
4809/2023/LSR
680,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
22. September 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 114/12/Nn/2023
5592/2023/LSR
280,00 € Jozef Kašťák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 131/3.Q./2023/EAD/OZ12
5574/2023/LSR
21 750,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry WYROBY Z DREWNA - TARTACZNICTWO Piotr Suwaj
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 132/3.Q./2023/EAD/OZ12
5575/2023/LSR
38 160,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry WYROBY Z DREWNA - TARTACZNICTWO Piotr Suwaj
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 13/2023/DNS
5532/2023/LSR
39 600,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
19. September 2023
Nájomná zmluva
5332/2023/LSR
20,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Kovalčík Milan
19. September 2023
Nájomná zmluva
5339/2023/LSR
978,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Jozef Kovalíček
19. September 2023
Nájomná zmluva
5340/2023/LSR
978,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Tibor Lehota
14. September 2023
Nájomná zmluva
4476/2023/LSR
17,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Ľudovít Pitoňák
13. September 2023
Kúpna zmluva č. 14/2023/DNS
5485/2023/LSR
56 880,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. DNS-H 002/2023/12/06
5415/2023/LSR
14 310,00 € Michal Košút LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
11. September 2023
ZMLUVA O DIELO č. 03/204/2023/LSR/12
5431/2023/LSR
20 020,34 € TOZDA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
8. September 2023
Nájomná zmluva
5421/2023/LSR
4 781,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry LIMAI, s.r.o.
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 001/2023/12/06
5408/2023/LSR
39 248,52 € Jaroslav Kukuc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 129/3.Q./2023/EAD/OZ12
5392/2023/LSR
37 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 130/3.Q./2023/EAD/OZ12
5393/2023/LSR
22 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry TARTAK-GAŁKA Sp. Z O.O.
5. September 2023
Nájomná zmluva
4880/2023/LSR
685,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Obec Štefanov nad Oravou