Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0294
NI/1-488/2023/SPU
40 410,00 € Centrum biovied SAV, v.v.i. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0294
NI/1-504/2023/SPU
32 028,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-503/2023/SPU
6 954,20 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-502/2023/SPU
242,00 € VWR International s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Október 2023
Sponzorská zmluva
NI/1-495/2023/SPU
15 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra
28. September 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
NI/1-486/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenský hydrometeorologický ústav
28. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-483/2023/SPU
5 926,15 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. September 2023
AGREEMENT ON BUSINESS AND TECHNICAL COOPERATION
NI/1-484/2023/SPU
0,00 € Faculty of Management (FMHN) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-480/2023/SPU
2 168,98 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-478/2023/SPU
5 562,70 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. September 2023
Zmluva o dielo
NI/1-479/2023/SPU
3 600,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Marius Pedersen a.s.
26. September 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/33, ISBN 978-80-552-2577-7
0,00 € prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-468/2023/SPU
1 669,92 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-469/2023/SPU
211,44 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-470/2023/SPU
137,76 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
NI/1-473/2023/SPU
0,00 € Bartosz Nieścior, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
NI/1-462/2023/SPU
16 140,48 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. September 2023
Zmluva o vzájomnom spolufinancovaní
NI/1-465/2023/SPU
35 922,66 € Reality rent, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14. September 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/32, ISBN 978-80-552-2600-2
0,00 € prof. Ing. Róbert Toman, Dr., Ing. Martina Pšenková, PhD., Ing. Simona Almášiová, prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., doc. Ing. Ivan Imrich, PhD., Ing. Ivona Jančo, PhD., Ing. Kristína Tvarožková, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14. September 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov
NI/1-459/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Spojená škola