Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
ZMLUVA O REKLAME
NI/1-159/2024/SPU
360,00 € Strube SK, spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva
NI/1-164/2024/SPU
2 000,00 € Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva
NI/1-156/2024/SPU
250,00 € LKD Seed s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Apríl 2024
AGREEMENT of COOPERATION
NI/1-152/2024/SPU
0,00 € CONSTANTIN BRANCUSI UNIVERSITY OF TARGU JIU, ROMANIA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Apríl 2024
Rámcová dohoda
NI/1-147/2024/SPU
282 456,88 € CLEAN TONERY, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Apríl 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/30, ISBN 978-80-552-2541-8
0,00 € doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Apríl 2024
AGREEMENT ON COOPERATION MR/D/32710/2024
NI/1-151/2024/SPU
0,00 € KOMAG Institute of Mining Technology Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Marec 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
NI/1-119/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hrala Martin
31. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí praktickej výučby študentov
NI/1-150/2024/SPU
79 333,34 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Marec 2024
DOHODA O POSKYTNUTÍ GRANTU Č. ZO-02-2024-19
NI/1-124/2024/SPU
4 500,00 € Nadácia Ekopolis Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 41102/2024
NI/1-102/2024/SPU
600,00 € Nadácia pontis Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
NI/1-140/2024/SPU
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. Marec 2024
Darovacia zmluva
NI/1-139/2024/SPU
0,00 € Foxconn Slovakia spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. Marec 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/29, ISBN 978-80-552-2724-5
0,00 € doc. Ing. Martina Gažarová, PhD., Ing. Petra Lenártová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. Marec 2024
Sublicenčná zmluva
NI/1-17/2024/SPU
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 6/1000213263 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
NI/1-118/2024/SPU
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. Marec 2024
Dohoda o poskytovaní ubytovacích služieb
NI/1-126/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Marec 2024
Zmluva o EUR-ACE akreditácii bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu
NI/1-135/2024/SPU
0,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
NI/1-127/2024/SPU
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
NI/1-128/2024/SPU
0,00 € Stredná odborná škola Techniky a mechanizácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre