Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-593/2023/SPU
12 101,95 € Aloquence s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-594/2023/SPU
4 334,03 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-595/2023/SPU
4 948,03 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-596/2023/SPU
299,63 € KVANT spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
NI/1-586/2023/SPU
70 000,00 € PROUNION a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
NI/1-585/2023/SPU
11 749,80 € Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-tlačiareň, kníhviazačstvo, vydavateľ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-584/2023/SPU
14 268,00 € "KOVOMONT" výrobno-obchodná spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25. Október 2023
ERASMUS+ VET PROGRAMME AgroTec Project Number: 101092160
NI/1-485/2023/SPU
0,00 € AgriWatch B.V., Mutah University, The University of Jordan, National University College of Technology, Palestine Technical University - Kadoorie, Palestine Polytechnic University, Int@E UG Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Október 2023
Zmluva o dočasnom umiestnení inžinierskej siete
NI/1-565/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Outdoor Media, s.r.o.
24. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/41, ISBN 978-80-552-2645-3
0,00 € prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD., doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/40, ISBN 978-80-552-2636-1
0,00 € prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD., doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/39, ISBN 978-80-552-2641-5
0,00 € prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/38, ISBN 978-80-552-2651-4
0,00 € Ing. Marek Šnirc, PhD., RNDr. Daniel Bajčan, PhD., Ing. Pavol Trebichalský, PhD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Október 2023
CONTRACT No. 163-IS/2023 on the organizacion and financing of short-term scientific iternship of young scientists in foreign sientific organizations
NI/1-507/2023/SPU
0,00 € Agency for Innovative Development under the Ministry of higher education, science and innovations of the Republic of Uzbekistan Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-566/2023/SPU
2 901,82 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-574/2023/SPU
10 782,95 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-575/2023/SPU
4 627,74 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-573/2023/SPU
1 779,26 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-571/2023/SPU
2 343,20 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-572/2023/SPU
2 157,87 € Aloquence s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre