Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-517/2023/SPU
162,00 € prof. Ing. Pavol Findura, PhD.,prof. h.c. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-518/2023/SPU
162,00 € doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof. h.c. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-521/2023/SPU
162,00 € Ing. Miroslav Prístavka, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-522/2023/SPU
162,00 € Agnieszka Szparaga Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-525/2023/SPU
162,00 € Ing. Jan Bedrníček, Ph.D. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/36, ISBN 978-80-552-2425-1
0,00 € prof. Ing. Pavol Findura, PhD., Ing. Vlasta Kavková, Ing. Miroslav Mimra, Ph.D., MBA, prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-529/2023/SPU
3 315,44 € Aloquence s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
NI/1-512/2023/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
9. Október 2023
Zmluva č. 20232107 o dielo
NI/1-527/2023/SPU
804,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
6. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-513/2023/SPU
527,89 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Október 2023
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi projektu v rámci podopatrenia 16.1
NI/1-449/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, New Green Company - družstvo AGRO Jedľové Kostoľany, s.r.o.
6. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
NI/1-511/2023/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
NI/1-492/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Stredná odborná škola veterinárna
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0294
NI/1-488/2023/SPU
40 410,00 € Centrum biovied SAV, v.v.i. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0294
NI/1-504/2023/SPU
32 028,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-503/2023/SPU
6 954,20 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-502/2023/SPU
242,00 € VWR International s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Október 2023
Sponzorská zmluva
NI/1-495/2023/SPU
15 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra
28. September 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
NI/1-486/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenský hydrometeorologický ústav
28. September 2023
Kúpna zmluva
NI/1-483/2023/SPU
5 926,15 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre