Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2011
Nájomná zmluva
23/2011/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ladislav Maruniak - Autoškola LACI
2. Február 2011
Nájomná zmluva
24/2011/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Emil Mäsiar, Autoškola EM
2. Február 2011
Nájomná zmluva
25/2011/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vladimír Hoffmann - Autoškola HOFFMANN
2. Marec 2011
Zmluva o pripojení
67/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby reg. č. 434/2008/SPU
80/2011/SPU
0,00 € Obviam regio, o. z. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
29. Marec 2011
Dodatok č. 6 k rámcovej dohode č. MC2009/020 zo dňa 03.11.2009
32/2011/SPU
0,00 € MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
126/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy : A5611046
127/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
128/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy : A5607472
129/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
130/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy : A5607476
131/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
132/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
133/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy : A5605431
134/2011/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Apríl 2011
DOHODA O ZMENE V OSOBE ÚČASTNÍKA ZMLUVY O PRIPOJENÍ
135/2011/SPU
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Máj 2011
DODATOK k Zmluve o pripojení
149/2011/SPU
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Máj 2011
Zmluva o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet
163/2011/SPU
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Máj 2011
DODATOK k Zmluve o pripojení-služba T-Mobile mobilný internet
166/2011/SPU
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. Máj 2011
Zmluva o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet
138/2011/SPU
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre