Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2013
Zmluva o partnerstve
195/2013/SPU
Doplnená
26 308 960,30 € Partner č.1:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Partner č. 2: Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
NI/1-28/2023/SPU
Doplnená
25 082 322,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2014
Základná zmluva
100/2014/SPU
Doplnená
14 286 000,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. September 2014
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA O DIELO Č. 01 k Základnej zmluve č. KJ01120813 - reg. č. 100/2014/SPU zo dňa 28.3.2014
283/2014/SPU
Doplnená
10 417 107,60 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. August 2020
Zmluva o partnerstve
NI/1-398/2020/SPU
Doplnená
10 413 650,78 € Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied ( a spol.) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14. Apríl 2021
Dohoda o urovnaní
NI/1-95/2021/SPU
6 500 000,00 € INPEK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27. December 2013
ZMLUVA O DIELO
555/2013/SPU
Doplnená
4 776 009,92 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. November 2020
GRANT AGREEMENT NUMBER 101004073 - INVEST
NI/1-642/2020/SPU
3 875 668,40 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre EUROPEAN COMMISSION Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency (EACEA)
11. Jún 2012
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
216/2012/SPU
3 835 739,89 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Máj 2011
DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
167/2011/SPU
3 181 168,85 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14. Apríl 2021
Zmluva o úvere č. 178/CC/21
NI/1-98/2021/SPU
2 940 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. December 2022
Kúpna zmluva č. 012022
NI/1-725/2022/SPU
Doplnená
2 265 408,00 € GENOSERVICE Corp. a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Marec 2022
Zmluva o dielo
NI/1-144/2022/SPU
Doplnená
2 585 764,41 € Adifex, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. November 2017
Zmluva o dielo č. 2141/2017
793/2017/SPU
Doplnená
2 062 962,72 € EURO-BUILDING, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Jún 2015
Zmluva o dielo
282/2015/SPU
1 999 963,29 € STAVOREX s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
NI/1-756/2022/SPU
1 968 726,27 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Marec 2012
Zmluva o dielo
98/2012/SPU
1 931 909,11 € TONEX, spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14. Február 2022
Zmluva o dielo
NI/1-52/2022/SPU
Doplnená
2 217 429,00 € AVA-stav, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14. Október 2020
Zmluva o dielo
NI/1-530/2020/SPU
Doplnená
1 745 280,00 € AVA-stav s.r.o. + B&R CONSTRUCTION s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. August 2021
Zmluva o dielo
NI/1-298/2021/SPU
1 648 062,46 € ELLIO s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre