Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
NI/1-122/2024/SPU
118 992,00 € Enterprise Solutions Slovakia s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Marec 2024
Rámcová dohoda
NI/1-111/2024/SPU
47 766,40 € Xepap, spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Marec 2024
PARTNERSHIP AGREEMENT ERASMUS+ PROGRAMME, AGREEMENT No: 2023-1-TR01-KA220-HED-000157708
NI/1-27/2024/SPU
39 500,00 € Dicle Universitesi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí pobytových nákladov
NI/1-106/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ondrej Debrecéni
12. Marec 2024
Dohoda o poskytovaní pobytových nákladov
NI/1-107/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mária Kadlečíková
12. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí pobytových nákladov
NI/1-108/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vladimír Rataj
12. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí pobytových nákladov
NI/1-109/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ján Supuka
12. Marec 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/22, ISBN 978-80-552-2720-7
0,00 € Ing. Iveta Košovská, PhD. a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
11. Marec 2024
Zmluva o dielo
NI/1-96/2024/SPU
2 640,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Semenárstvo s.r.o.
11. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní
NI/1-97/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Shamshodbek Bathtiyarovich Akmalov
6. Marec 2024
CONTRACT BETWEEN THE CONTRACTOR AND THE PARTNER FOR THE REALIZATION OF PROJEKCT UNDER THE "VISEGRAD GRANTS" PROGRAM
NI/1-99/2024/SPU
0,00 € Uniwersytet Szczeciński Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
NI/1-100/2024/SPU
0,00 € Potravinový inkubátor SPU v Nitre, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Marec 2024
DATA DEPOSITION AGREEMENT
NI/1-64/2024/SPU
0,00 € Stichting Wageningen Research, Wageninger Economic Research Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Marec 2024
DATA DEPOSITION AGREEMENT
NI/1-65/2024/SPU
0,00 € Stichting Wageningen Research, Wageninger Economic Research Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany
NI/1-18/2024/SPU
11 923,20 € SAFETECH SK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
30. Január 2024
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ A ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
NI/1-19/2024/SPU
0,00 € SAFETECH SK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
29. Február 2024
Memorandum o spolupráci
NI/1-81/2024/SPU
0,00 € Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/16, ISBN 978-80-552-2681-1
0,00 € doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/17, ISBN 978-80-552-2555-5
0,00 € doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 584/2004/SPU
NI/1-92/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NONADENT, s.r.o.