Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-546/2023/SPU
2 155,25 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-544/2023/SPU
1 114,50 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-543/2023/SPU
10 379,63 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-542/2023/SPU
113,40 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-541/2023/SPU
896,14 € mediatip.sk, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-537/2023/SPU
12 971,48 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-538/2023/SPU
9 058,20 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/37, ISBN 978-80-552-2637-8
0,00 € prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., JUDr, Mária Dobišová, Ing. Petronela Švikruhová, PhD., Ing. Veronika Zábojníková, Ing. Matej Čereš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-520/2023/SPU
162,00 € Ing. Ľubomír Marhavý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-514/2023/SPU
162,00 € Ing. Martin Beník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-519/2023/SPU
162,00 € JUDr. Radka Molnárová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-540/2023/SPU
21 505,00 € RANDOX, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
NI/1-539/2023/SPU
12 120,00 € ExNet s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-534/2023/SPU
286,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Október 2023
Kúpna zmluva
NI/1-533/2023/SPU
2 561,75 € ITES Vranov, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci medzi generálnym partnerom a partnermi projektu v rámci podopatrenia 16.1
NI/1-472/2023/SPU
0,00 € BROADER, s.r.o., Aronia Agro s.r.o., Diskonto s.r.o., Monika Stračárová - SHR, Ing. Nikola Karlíková - SHR, Via St. Urbani - Pro Missionibus,občianske zduženie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-524/2023/SPU
3 865,00 € prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-523/2023/SPU
3 865,00 € doc. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-515/2023/SPU
162,00 € Andrea Bohatá, Ph.D. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Október 2023
Príkazná zmluva
NI/1-516/2023/SPU
162,00 € Ewa Czerwińska Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre