Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zmluva o spolupráci
NI/1-737/2023/SPU
3 000,00 € BOBcheck s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb
NI/1-738/2023/SPU
14 908,44 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Zmluva o spracúvaní a zabezpečení ochrany osobných údajov
NI/1-726/2023/SPU
0,00 € SAFETECH SK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Zmluva o zabezpečení činnosti v oblasti BOZP
NI/1-725/2023/SPU
11 462,40 € SAFETECH SK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-754/2023/SPU
1 246,56 € CLEAN TONERY, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-755/2023/SPU
220,00 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-761/2023/SPU
814,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-760/2023/SPU
4 999,25 € Aloquence s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-759/2023/SPU
2 061,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. November 2023
Zmluva o dielo
NI/1-739/2023/SPU
67 061,40 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-736/2023/SPU
1 676,16 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-750/2023/SPU
542,30 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-728/2023/SPU
98,40 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-729/2023/SPU
9 709,22 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-730/2023/SPU
714,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-731/2023/SPU
12 636,09 € Lambda Life a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-732/2023/SPU
18 114,34 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. November 2023
GRANT AGREEMENT, Project 101124598 - INVEST
NI/1-735/2023/SPU
0,00 € European Education and Culture Executive Agency (EACEA) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-716/2023/SPU
9 457,52 € Aloquence s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15. November 2023
Kúpna zmluva
NI/1-717/2023/SPU
855,75 € LABO-SK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre