Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
7/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
14. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
8/2024
526,80 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
2. Február 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa par.269 ods. 2 Obchodného zákonníka
06/2024
0,00 € Allio s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
24. Január 2024
Rámcová dohoda
5/2024
27 683 960,00 € 1. Adifex, a. s., 2. BeMicon s.r.o., 3. DOSA Slovakia,s.r.o., 4. MIPE Invest, s.r.o., 5. PEhAES, a.s., 6. Metrostav Slovakia, a.s.,7. DÚHA, a.s., 8. DAG SLOVAKIA, a.s., 9. Keraming a.s., 10. KAMI PROFIT s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č.CÚZ-ZM 161/2023 na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
42024
0,00 € Centrum účelových zariadení Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s par.536 Obchodného zákonníka
32024
0,00 € Hilka s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Január 2024
Zmluva o výpožičke
1/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
4. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pohonných hmôt pre motorové vozidlá
2/2024
56 845,46 € SLOVNAFT, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
132/2023
0,00 € Magna energia a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
135/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní softvérových služieb
144/2023
80 094,00 € ALVAO s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. December 2023
Nájomná zmluva
145/2023
0,00 € Mesto Stupava Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. December 2023
Zmluva o výpožičke
143/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Air - Transport Europe s.r.o.
12. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
142/2023
14 584,88 € Lamitec s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
141/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Záchranná služba Košice
30. November 2023
Zmluva o výpožičke
140/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ZaMED s.r.o. Záchranná zdravotná služba
29. November 2023
Zmluva o výpožičke
138/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
29. November 2023
Zmluva o výpožičke
139/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Záchranná zdravotná služba Bratislava
24. November 2023
Zmluva o výpožičke
137/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. November 2023
Nájomná zmluva
136/2023
10,00 € Mesto Strážske Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR