Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
67/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
65/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
66/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Apríl 2024
Poistná zmluva číslo 1110030911 pre poistenie majetku
622024
6 925,14 € Premium poisťovňa Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Apríl 2024
Poistná zmluva 9107053395
602024
3 942,00 € UNIQA poisťovňa Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Apríl 2024
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu č.11323742
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu
0,00 € Union poisťovňa Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Apríl 2024
Poistná zmluva - poistenie motorových vozidiel
642024
0,00 € Union poisťovňa Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Apríl 2024
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových vozidiel
612024
3 245,52 € UNIQA poisťovňa Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
26. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
59/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR LSE - Life Star Emergency, s.r.o.
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
57/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
58/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
54/2024
2 120,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
55/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
23. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb.
562024
0,00 € DTA spol. s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy majetku
52/2024
70 800,00 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva
53/2024
3 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
51/2024
0,00 € ProCare a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
16. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
50/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
12. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
49/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
43/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR