Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
47/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
9. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
41/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
8. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
39/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
8. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
40/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
38/2024
10,00 € Mesto Gabčíkovo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
36/2024
10,00 € Nitriansky samosprávny kraj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
37/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
26. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
35/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
34/2024
500,00 € Mesto Skalica Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
33/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR RZP, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
30/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
31/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Marec 2024
Zmluva o prevode správy
32/2024
15 080,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
29/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
15. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
28/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
15. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
27/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
22/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
23/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
24/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
25/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR