Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
84/2024
0,00 € SPP-distribúcia, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Jún 2024
Zmluva o partnerstve a poskytnutí vzdelávacích aktivít
85/2024
0,00 € POHODA FESTIVAL, s. r. o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
12. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
83/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
82/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
81/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
78/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
79/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 246/2024
80/2024
20 912,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
77/2024
11 250,00 € SHM people management s. r. o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
76/2024
1,00 € ARDIS ZH, s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
23. Máj 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej údalosti
75/2024
0,00 € SPP-distribúcia, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
73/2024
0,00 € Anton Jevočin - JEVIS Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Máj 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
71/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Máj 2024
Nájomná zmluva
70/2024
10,00 € Nitriansky samosprávny kraj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. CPTT-MP-2024/001726-003
72/2024
0,00 € Ministersvo vnútra Slovenskej republiky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
69/2024
0,00 € Poliklinika "Veľké Kapušany n. o." Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
68/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
10. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
67/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
65/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
66/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR