Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
28/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
15. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
27/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
22/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
23/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
24/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
25/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Marec 2024
Nájomná zmluva
26/2024
10,00 € Mesto Hriňová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
18/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
17/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
19/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
20/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
21/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
1. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
27. Február 2024
Kontrakt na rok 2024
1/2024
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
27. Február 2024
Zmluva o sprostredkovaní vládnych cloudových služieb
15/2024
0,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
22. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
13/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
22. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
14/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
16. Február 2024
Zmluva o výpožičke
10/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Záchranná zdravotná služba Bratislava
16. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
11/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná , a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
16. Február 2024
Zmluva o prevode správy č.30012024
12/2024
11 492,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR