Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Kollárova 8, Trnava č. 001/56 - 10
4/2011
0,00 € Obvodný úrad Trnava Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Apríl 2011
Zmluva o určení miesta a obsahu praktickej výučby pre študentov strednej zdravotníckej školy
5/2011
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Rožňava
19. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 2009/09654
D1/2011
0,00 € Slovenská republika - Obvodný úrad Banská Bystrica Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. Jún 2011
Zmluva o umiestnení nápojového automatu č. 4/2011
P4/2011
0,00 € Orient coffee express, s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. Júl 2011
Zmluva o určení miesta výučby a vykonávaní praktickej výučby pre žiakov Strednej zdravotníckej školy v Košiciach
7/2011
Doplnená
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Stredná zdravotnícka škola
29. Júl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. P3/2011
DP1/2011
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Zona Dance Fit, občianske združenie
12. August 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. OE-2008/2976/SEH
D3/2011
0,00 € Obvodný úrad Bratislava Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
23. August 2011
Zmluva o výpožičke nebytových pristorov č. 2011/06005
8/2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
6. Október 2011
Dohoda o spolupráci
9/2011
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta zdrvotníckych odborov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Október 2011
Dohoda o urovnaní
P6/2011
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Marfis s.r.o.
11. Október 2011
Dohoda o vzájomnej spolupráci č. P5/2011
P5/2011
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
10/2011
0,00 € Obvodný úrad Nitra Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
3. November 2011
Zmluva o výpožičke č. 98/2011/EO
11/2011
Doplnená
0,00 € Obvodný úrad Prešov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
12. December 2011
Dodatok Ponuka E.Výhoda
D4/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
29. December 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov
D6/2011
0,00 € COOPEX RENT, s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
10. Február 2012
Zmluva o pripojení
IZ-401555
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Február 2012
Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov
IZ-409697
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2010 o zabezpečení rekondičných pobytov
IZ-409955
0,00 € Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
1. Marec 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 10/2005
IZ-423794
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ-430524
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR