Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1/2023
Doplnená
36 761 215,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2024
Rámcová dohoda
5/2024
27 683 960,00 € 1. Adifex, a. s., 2. BeMicon s.r.o., 3. DOSA Slovakia,s.r.o., 4. MIPE Invest, s.r.o., 5. PEhAES, a.s., 6. Metrostav Slovakia, a.s.,7. DÚHA, a.s., 8. DAG SLOVAKIA, a.s., 9. Keraming a.s., 10. KAMI PROFIT s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Február 2023
Kontrakt na rok 2023
Kontrakt 2023
Doplnená
24 880 051,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Február 2022
Kontrakt na rok 2022
Kontrakt 2022
Doplnená
18 605 833,34 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
15. Marec 2021
Kontrakt na rok 2021
Kontrakt 2021
Doplnená
24 490 601,64 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Február 2020
Kontrakt na rok 2020
Kontrakt 2020
Doplnená
19 909 655,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Február 2019
Kontrakt na rok 2019
Kontrakt 2019
Doplnená
17 931 825,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Február 2018
Kontrakt na rok 2018
Kontrakt 2018
Doplnená
15 870 809,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Február 2017
Kontrakt 2017
Kontrakt 2017
Doplnená
14 747 419,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2016
Kontrakt na rok 2016
Kontrakt 2016
Doplnená
14 201 396,71 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
4. December 2017
Zmluva o zabezpečení služby prevádzky dispečerského informačného systému záchrannej zdravotnej služby
46/2017
Doplnená
21 367 822,80 € Slovak telekom, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Január 2012
Zmluva o dobudovaní komunikačnej infraštrukrúry Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky pre aplikačnú nadstavbu
IZ-375473
Doplnená
3 165 053,26 € Slovak Telekom, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
24. November 2022
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a poskytovaní služieb servisnej podpory
50/2022
Doplnená
2 332 320,00 € Goldmann Systems, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
30. September 2015
Zmluva o dobudovaní komunikačnej infraštruktúry OS ZZS SR
12/2015
Doplnená
1 965 374,04 € Slovak Telekom, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
3. Apríl 2012
Zmluva o prevode podielu správy majetku štátu
10/2012
1 610 802,07 € Ministerstvo vnútra SR Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
14. Júl 2023
Rámcová dohoda
61/2023
1 396 524,36 € Alanata a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
14. September 2023
Kúpna zmluva
75/2023
Doplnená
1 396 524,36 € Alanata a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Január 2020
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
3/2020
945 648,00 € Doxx - Stravné lístky s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
31. Január 2023
Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb pre potreby OS ZZS SR prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
2/2023
918 000,00 € Doxx - Stravné lístky s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
3. Október 2017
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
37/2017
Doplnená
911 873,09 € Doxx-Stravné lístky, spol.s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR