Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Nájomná zmluva
100/2024
10,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
98/2024
468,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
99/2024
374,40 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
16. Júl 2024
Nájomná zmluva s právom stavby č. 8/2024/NZ-OP
97/2024
21 411,30 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
12. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
96/2024
0,00 € mesto Topoľčany Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb NP ZK
95/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Zdravé regióny
8. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
94/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
92/2024
2 851,20 € O2 Slovakia, s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
2. Júl 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
93/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
90/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 8/2024
91/2024
0,00 € Mesto Detva Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20. Jún 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
89/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Jún 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
86/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
87/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
88/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Jún 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
84/2024
0,00 € SPP-distribúcia, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Jún 2024
Zmluva o partnerstve a poskytnutí vzdelávacích aktivít
85/2024
0,00 € POHODA FESTIVAL, s. r. o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
12. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
83/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
82/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
81/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR