Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00036/2023/VA
4 000,00 € Košický klaster nového priemyslu Cassovia New Industry Cluster Výskumná agentúra
15. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - multifunkčné zariadenia
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - multifunkčné zariadenia
Doplnená
11 520,00 € Elsemp spol s.r.o. Výskumná agentúra
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00058/2023/VA
2 000,00 € Ústav informatiky SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
12. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00073/2023/VA
4 000,00 € Košický klaster nového priemyslu Cassovia New Industry Cluster Výskumná agentúra
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00099/2023/VA
4 000,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Výskumná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
70 704,00 € Asseco Central Europe, a.s. Výskumná agentúra
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
19/23
1 756,65 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Výskumná agentúra
21. December 2023
Zmluva o uložení veci
31/23
0,00 € INTERCHAIR s.r.o. Výskumná agentúra
21. December 2023
Zmluva o uložení veci
32/23
0,00 € INTERCHAIR s.r.o. Výskumná agentúra
20. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00059/2023/VA
8 000,00 € ZSE Energia, a.s. Výskumná agentúra
20. December 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 25/23
25/23
1 303,00 € ROEZ R&D s.r.o. Výskumná agentúra
20. December 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 26/23
26/23
1 303,00 € BAMIDA s.r.o. Výskumná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 23/23
23/23
1 969,00 € VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o. Výskumná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 24/23
24/23
1 303,00 € Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov Výskumná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00055/2023/VA
8 000,00 € Škola komunikácie a médií, n.o. angl. názov School of Communication and Media, n.o. Výskumná agentúra
18. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00098/2023/VA
4 000,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Výskumná agentúra
14. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00047/2023/VA
55 634,80 € Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00047/2023/VA
10 000,00 € Nadácia Cvernovka Výskumná agentúra
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00051/2023/VA
12 000,00 € PEDAL Consulting, s.r.o. Výskumná agentúra
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00094/2023/VA
6 000,00 € ADDSEN, s.r.o. Výskumná agentúra