Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Príkazná zmluva
15/2024
8 235,00 € prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. Výskumná agentúra
12. Február 2024
Príkazná zmluva
16/2024
8 235,00 € Viliam Pavlík, Ing, PhD. Výskumná agentúra
12. Február 2024
Príkazná zmluva
17//2024
8 235,00 € Bystrík Dolník, doc. Dr. Ing. Výskumná agentúra
12. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00092/2024/VA
6 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Výskumná agentúra
9. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 13/2024
8 235,00 € Lucia Benkovičová, Mgr. Ing. arch., PhD. Výskumná agentúra
8. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 9/2024
8 235,00 € Peter Blišťan, prof., Ing., PhD., EMBA Výskumná agentúra
8. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 10/2024
8 235,00 € doc. Zuzana Šebeková Výskumná agentúra
8. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 11/2024
8 235,00 € Ondřej Adamovský, Ph.D. Výskumná agentúra
8. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00091/2024/VA
8 000,00 € B I C Bratislava spol. s r.o. Výskumná agentúra
8. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00093/2024/VA
12 000,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
8. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 12/2024
8 235,00 € prof. Dr. Ing. Milada Šťastná Výskumná agentúra
7. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00028/2023/VA
55 634,80 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Výskumná agentúra
6. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00097/2024/VA
12 000,00 € Ústav geotechniky SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
6. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00076/2023/VA
4 000,00 € Občianske združenie No Gravity Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 1/2024
8 235,00 € Jaroslav Katrlík, Ing., PhD. Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 2/2024
8 235,00 € Bila Andrea, PhD Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 3/2024
8 235,00 € Peter, Szolcsányi, Doc. Ing. PhD. Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 4/2024
8 235,00 € prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 5/2024
8 235,00 € Ivana Tomanová Čergeťová, PhDr., PhD., LL.M., MBA, PCIC Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 6/2024
8 235,00 € Ondřej, Daniel, Mgr. Ph.D. Výskumná agentúra