Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied”
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP
Doplnená
29 224 169,03 € Slovenská akadémia vied Výskumná agentúra
12. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia"
076/2020/OPII/VA
Doplnená
17 856 423,08 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
21. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov"
069/2020/OPII/VA
Doplnená
14 032 052,26 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
12. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry"
075/2020/OPII/VA
Doplnená
11 590 338,03 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
28. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti"
074/2020/OPII/VA
Doplnená
10 913 840,65 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
10. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života"
067/2020/OPII/VA
Doplnená
10 636 405,77 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
27. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení"
024/2019/OPII/VA
Doplnená
9 469 074,71 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
21. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov"
072/2020/OPII/VA
Doplnená
9 752 304,48 € Národné lesnícke centrum Výskumná agentúra
8. Apríl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá".
005/2019/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
9 970 568,01 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Výskumná agentúra
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
042/2015/1.1/OPVaV
Doplnená
9 846 770,51 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra
1. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum”
009/2019/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
9 920 068,90 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
18. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva"
028/2019/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
9 570 624,94 € Národné lesnícke centrum Výskumná agentúra
21. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood"
073/2020/OPII/VA
Doplnená
9 807 868,74 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Výskumná agentúra
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
044/2015/1.1/OPVaV
Doplnená
9 661 884,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Výskumná agentúra
10. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)”
001/2017/1.1.3/OPVaI/DP
Doplnená
9 675 121,72 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
15. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom"
064/2020/OPII/VA
Doplnená
9 167 283,67 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
24. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby"
066/2020/OPII/VA
Doplnená
6 946 417,28 € Národný ústav reumatických chorôb Výskumná agentúra
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
004/2015/3.1/OPVaV
Doplnená
8 319 360,00 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra
24. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)"
068/2020/OPII/VA
Doplnená
8 899 955,02 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
23. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
001/2015/3.1/OPVaV
Doplnená
8 604 888,00 € Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra