Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
086/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Scientica, s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
077/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
1 307 997,14 € VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15. Február 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o posyktnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/3.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie- Krasznahorkavárakja Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
085/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
0,00 € KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
925 808,25 € Vysoká škola výtvarných umení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2009/4.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku
095/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/2.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2008/5.1/OPVaVID04
Doplnená
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
075/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € BIOTIKA,a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
042/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € EKOWATT, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/4.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
18. Február 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
074/2009/1.1/OPV/D05
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022/2009/2.1/OPVaV/D11
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.1/OPVaV/D10
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 4 k umluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
185/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
042/2009/3.1./OPV/D03
0,00 € Základná škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
051/2009/2.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
098/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
050/2009/3.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola Chmeľov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ