Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Príkazná zmluva
34/2024
8 235,00 € Mgr. Markéta Hajská, PhD. Výskumná agentúra
21. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 31/2024
8 235,00 € Oto Haffner Výskumná agentúra
20. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 28/2024
8 235,00 € doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. Výskumná agentúra
20. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 29/2024
8 235,00 € Oriňaková Renáta, prof. RNDr. DrSc. Výskumná agentúra
20. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 30/2024
8 235,00 € Zuzana Polačková Výskumná agentúra
19. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 27/2024
8 235,00 € Róbert Marušák, prof. Ing. PhD. Výskumná agentúra
15. Február 2024
Príkazná zmluva
23/2024
8 235,00 € Ing. Mgr. Eva Fojcíková, PhD. Výskumná agentúra
15. Február 2024
Príkazná zmluva
24/2024
8 235,00 € Ing. Peter Tatarko, PhD. Výskumná agentúra
15. Február 2024
Príkazná zmluva
25/2024
8 235,00 € Daniela Gruľová, RNDr., PhD. Výskumná agentúra
15. Február 2024
Príkazná zmluva
26/2024
8 235,00 € doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. Výskumná agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
18/2024
8 235,00 € Ing. Jan Havlík, Ph.D. Výskumná agentúra
14. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00088/2024/VA
22 000,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológii, v anglickom jazyku Kempelen Insitute of Inteligent Technologies Výskumná agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
19/2024
8 235,00 € Dušan Medveď, doc. Ing. PhD. Výskumná agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
20/2024
8 235,00 € Martin Fabián, RNDr., PhD. Výskumná agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
21/2024
8 235,00 € Tibor Krenický, doc. RNDr. PhD. Výskumná agentúra
14. Február 2024
Príkazná zmluva
22/2024
8 235,00 € doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD Výskumná agentúra
12. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 14/2024
8 235,00 € RNDr. Michal Cagalinec, PhD. Výskumná agentúra
12. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00078/2023/VA
20 000,00 € Národné lesnícke centrum Výskumná agentúra
12. Február 2024
Príkazná zmluva
15/2024
8 235,00 € prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. Výskumná agentúra
12. Február 2024
Príkazná zmluva
16/2024
8 235,00 € Viliam Pavlík, Ing, PhD. Výskumná agentúra