Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00067/2023/VA
4 000,00 € Space scAvengers s. r. o. Výskumná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00018/2023/VA
348 643,60 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Výskumná agentúra
7. December 2023
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
30/23
10 080,00 € ELLMAN, s.r.o. Výskumná agentúra
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00027/2023/VA
4 000,00 € FilmStor s.r.o. Výskumná agentúra
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00043/2023/VA
42 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00044/2023/VA
32 000,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00034/2023/VA
72 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
5. December 2023
Poistná zmluva Colonnade Insurance S.A.č. 8-863-015007
29/23
1 269,80 € Colonnade Insurance, A.S, Výskumná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00086/2023/VA
16 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
30. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00023/2023/VA
111 269,60 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00029/2023/VA
4 000,00 € Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. Výskumná agentúra
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00038/2023/VA
16 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00075/2023/VA
8 000,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Výskumná agentúra
27. November 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
28/23
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Výskumná agentúra
23. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00013/2023/VA
2 000,00 € DSVV, s.r.o. Výskumná agentúra
23. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00074/2023/VA
28 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Výskumná agentúra
23. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00011/2023/VA
299 808,80 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Výskumná agentúra
22. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00007/2023/VA
97 669,60 € Centrum vied o umení SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
21. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00031/2023/VA
26 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Výskumná agentúra
20. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00022/2023/VA
12 000,00 € MicroStep-MIS, spol. s r.o. Výskumná agentúra