Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 44/2024
3 000,00 € Dr. Ágnes Czimbalmos Výskumná agentúra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 45/2024
3 000,00 € Dr. Erich Kny Výskumná agentúra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 46/2024
3 000,00 € DR. Vinko Palada Výskumná agentúra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 47/2024
3 000,00 € Enrico Glaab Výskumná agentúra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 48/2024
3 000,00 € Prof. Dr. Ákos Kukovecz Výskumná agentúra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 49/2024
3 000,00 € Ivana Capan Výskumná agentúra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 50/2024
3 000,00 € Konstantinos Charitidis Výskumná agentúra
19. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 38/2024
3 000,00 € Neven Soić Výskumná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb
6/24
19 970,00 € Slovenská pošta, a.s. Výskumná agentúra
19. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 39/2024
3 000,00 € Adrian Velazquez Campoy Výskumná agentúra
13. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O ZABEZPEČENÍ SERVISU, OPRAVY A ÚDRŽBY SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
5/24
5 378,20 € CAREX Bratislava s.r.o. Výskumná agentúra
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 37/2024
8 235,00 € Marin Pekár, prof. PaedDr., PhD. Výskumná agentúra
7. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00057/2023/VA
4 000,00 € Škola komunikácie a médií, n.o. angl. názov School of Communication and Media, n.o. Výskumná agentúra
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00040/2023/VA
48 834,80 € Matematický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
1. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 36/2024
8 235,00 € Prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. Výskumná agentúra
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00038/2023/VA
355 443,60 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Výskumná agentúra
29. Február 2024
Poistná zmluva
4/24
489,90 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Výskumná agentúra
26. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 35/2024
8 235,00 € Lucia Figuli, doc. Ing. PhD. Výskumná agentúra
22. Február 2024
Príkazná zmluva
32/2024
8 235,00 € Tomáš Vitvar, RNDr. PhD. Výskumná agentúra
22. Február 2024
Príkazná zmluva
33/2024
8 235,00 € Milan Horňák, doc. Dr. Výskumná agentúra